O projektu

Što je Registar

Registar je baza podataka kompanija / njihovih lokacija u Crnoj Gori

Prikupili smo javne podatke za preko 16 000 preduzeća u Crnoj Gori u formi direktorijuma koje su objavljeni putem web i mobilne aplikacije

Podaci su uneseni na OkoMene web sajt / aplikaciju sa geo-lokacijom, podacima i po želji fotografijama objekta klijent

U našoj bazi podataka je preko 20 bitnih grupa djelatnosti sa preko 200 podgrupa

Svaki uneseni klijent ima svoj profil na kojem može objavljivati : postove, fotografije, komentarisati, pratiti objave drugih profila koje prati, slati instant poruke

Na profil (Vaš, ako ste pravno lice) drugi profili mogu komentarisati, checkirati se, preporučiti Vas ...

Jednom riječju, funkcionalnosti društvenih mreža

Sve nadjene kompanije  / lokacije se prikazuju u odnosu na Vašu trenutnu lokaciju

 • Pretraga Registra
  • traženje preduzeća se obavlja po principu grupe i  podgrupe djelatnost, odabirom grada, pretragom po ključnim riječima ....
  • obzirom da se radi o geolokacijskoj mreži sve pretrage tipski prikazuju rezultate koji su najbliži Vašoj lokaciji sa udaljenošću posmatrača do odabrane lokacije
 • Prednosti:
  • Rješavamo pitanja tipa: nadji apoteke oko mene, banke oko mene, smještaj oko mene i sl....
  • Rješavamo pitanja traženja brojeva telefona i email adresa, oni su već tu
  • Svi korisnici koji Vas prate dobijaju Vaše objave, nema potrebe za skupim štampanim materijalima
  • Korisnici Premium naloga imaju mogućnost slanja grupnih instant poruka (experimentalna opcija)

Sve kompanije i njihove lokacije su inicijalno unijete besplatno, u formi Osnovnog Naloga

Kompanije koje žele da bolje pozicioniraju svoje usluge, artikle ili dogadjaje, i samim tim imaju puno više mogućnosti, su vlasnici Premium naloga

Svi partneri koji su Premium Nalog preuzeli su odgovornost za tačnost svojih podataka i objava, cijena na Marketu, dešavanjima na Events-ima ...

Pregled kompanija možete pogledati u sekciji Registar, ili u sekciji Mapper putem tačaka na mapi