Za kompanije

Osnovni nalog

Osnovni (besplatni) nalog pravnog lica (kompanije) podrazumijeva da ste slobodni da unesete sve Vaše kontakt podatke preduzeća, kao i Vašu lokaciju

Kontakt podaci su Vaši javni podaci i podrazumijevaju mogućnost unosa :

 • naziva lokacije (ako imate preduzeće sa više lokacija, ovo je naziv lokacije a ne preduzeća)
 • brojeve telefona
 • e-mail, web site
 • Vašu osnovnu grupu djelatnosti
 • djelatnost u okviru grupe
 • alternativne djelatnosti
 • grad
 • adresu
 • radno vrijeme
 • detaljan opis preduzeća ili opis poslovnih aktivnosti
 • jezike kojima se osoblje služi
 •  ....

U okviru osnovnog naloga imate mogućnost

Da vidite prednosti Premium naloga pogledajte ovdje