Za kompanije

Usluge i oglašavanje

Usluge koje trenutno nudimo su:

 • Oglašavanje putem banner-a
 • Premium nalog
 • Media App

 Oglašavanje putem banner-a je definisano za :

 • Web verziju
 • Android aplikaciju

Oglašavanje je moguće vezati za trenutnu lokaciju vašeg korisnika

Odnosno, oglasne banere možemo prikazati kao različite u zavisnosti da li posjetilac web site-a, odnosno aplikacije, posmatra iz Bara ili podgorice, recimo ...

Time i cijena oglašavanja varira, odnosno cijena vidljivosti na nivou samo jednog grada je niža u odnosu na nivou države

 Oglašavanje putem banner-a za web verziju definisano je za pozicije :

 • Sekcija Registar (za odredjenu grupu, grad, na nivou države )
 • Sekcija Event(za odredjenu grupu, grad, na nivou države )
 • Sekcija Market(za odredjenu grupu, grad, na nivou države )
 • Sekcija Search (grad, na nivou države )
 • Sekcija Top Side Small Banner –vidljiv na cijelom web siteu (grad, na nivou države )
 • Sekcija Main Side Banner –vidljiv na cijelom web siteu (grad, na nivou države )

 Oglašavanje putem banner-a za Android aplikaciju definisano je za pozicije :

 • Sekcija Registar (za odredjenu grupu, djelatnost, grad, na nivou države )
 • Sekcija Event(za odredjenu grupu, grad, na nivou države )
 • Sekcija Market(za odredjenu grupu, djelatnost, grad, na nivou države )

 Kontaktirajte nas u vezi Oglašavanja

 Premium nalog kao usluga daje Vam mogućnosti koje mozete pogledati ovdje

 Kontaktirajte nas u vezi Premium Naloga