Za korisnike

Što je Konekcija

Konekcija je povezivanje korisnika izmedju sebe  na servisu OkoMene, odnosno da najmanje dobijete najnovija obavještenja na svojem News Feed-u o svim dešavanjema profila koje pratite, odnosno:

Konektovati se na nekoga znači:

 • Da možete odabrati da pratite postove korisnika / ili ne
 • Da dozvoljavate da vam šalje poruke / ili ne
 • Da dozvoljavate da Vas pozove na dogadjaje / ili ne
 • Da dozvoljavate da Vam može poslati e-mail / ili ne
 • Da dozvoljavate da Vam može poslati SMS / ili ne

Sve ove opcije možete potvrditi ili odabrati samo odredjenu prilikom konektovanja

Slanje e-maila ili sms-a postoji samo u situaciji da je Vaš e-mail ili sms potvrdjen kao validan i da ste odobrili tu opciju za pošiljaoca

Dodavanje ili promjena Konekcije vrši se na više načina:

 • Kada pregledate profil korisnika: klikom/ dugmetom / opcijom "Connect"
  • Ako niste Konektovani, tada možete odabrati : "Snimi"
  • Ako ste Konektovani, promijenite, ažurirajte Vašu konekciju opcijom "Update", ili obrišite Vašu konekciju dugmetom ""Delete"
 • Kada ste u Registru, pregledate Registar, takodje imate opciju "Connect"
 • Kada pretražujete Registar putem serch texta, takodje imate opciju "Connect"
 • Kada ste u Mapperu, takodje imate opciju  "Connect"