Za korisnike

Povezani Profili

Povezani profili su osobina naloga pravnih lica

  • Premium nalozi pravnih lica mogu kreirati svoje povezane profile
  • Povezani profili su vidljivi na profilnoj strani, sekcija Lokacije
  • Dodavanjem povezanih profila (u slučaju da preduzeće ima više lokacija, objekata, radnji … a koji se nalaze u OkoMene bazi podataka) omogućava posjetiocu  da sa naloga koji trenutno pregleda, direktno “skoči” na neki drugi nalog koji preduzeće ima (lokaciju), a ne da pretražuje bazu podataka

Za administraciju Povezanih profila pogledajte ovdje