Za korisnike

Korisnicke strane

Korisničke strane mogu kreirati pravna lica sa Premium nalogom

  • Premium nalozi pravnih lica mogu kreirati svoje korisničke strane
  • Stranice su vidljive na profilnoj strani, sekcija Strane
  • Prednost kreiranja (korišćenja) Strana je u tome što se njima može dodatno opisati djelatnost kompanije, detaljno opisati svaka bitna usluga, bitan proizvod, brend  … sa mogućnošću da svaka strana ima svoje komentare, preglede, svidjanja, kao i bilo koji drugi post, medjutim stranice su uvjek tu pri “ruci” posmatraču profila, dok post može poslije odredjenog protoka vremena i Vašeg većeg broja postova na News Feed-u, posmatraču postati teže vidljiv
  • Takodje, stranica može sadržati detaljniji opis, HTML text i puno više karaktera za unos od posta
  • Na ovaj način kompanija može putem OkoMene servisa kreirati svoj mini web site, sa neograničenim brojem stranicama, rasporedjenim po grupama stranica (kao vrsta menija)

Za administraciju strana pogledajte ovdje