Administracija

Home

Sekcija HOME sadrži sljedeće opcije

 • Home page
 • Kontakt podaci
 • Podešavanja (*-experimentalna opcija)
 • Promjena lozinke

Sekcija Home Page- ova sekcije je predvidjena za :

 • Kreiranje Avatar slike (manja slika koja predstavlja Vaš profil i vidi se kao umanjena verzija na svim stranicama)
 • Kreiranje Profil pozadinske slike (koja se vidi kao cover na Vašem profilu)

U obije opcije važi:

 • Slika može biti tipska za vrstu profila (pravno, fizičko lice …)
 • Slika može biti fotografija koju sami odaberete
 • Slika može biti OkoMene predefinisani avatar (*-experimentalna opcija)

Opcija : Slika je fotografija

 • Odabirom ove opcija vidi se opcija “Postavi me”
 • Aktiviranjem dugmeta, vidi se dialog za odabir fotografije :
  • putem uploada sa računara
  • odabirom iz galerija
  • sa web kamere (experimentalna opcija)
 • Uploadom slike birate fotografiju sa računara (možete odabrati više fotografija)
  • nakon završenog upload-a, klikom na fotografiju, birate odabranu da bude Vaš kandidat za Avatar / Cover
  • Prije klika na fotografiju, možete odabrati da Vaš upload bude snimljen u Vašu galeriju, za kasniju upotrebu, putem dugmeta “Snimii u Galeriju”
  • Snimili u galeriju ili ne, klikom na uploadovanu fotografiju, birate sliku i definisete njene ivice predvidjene za Avatar/Cover velićinu
  • Akcijom “Snimi” potvrdjujete da je ta veličina fotografije odgovarajuća za Avatar / Cover sliku
  • Nakon potvrde fotgrafije, nista nije sačuvano iz sigurnosnih razloga, dok ne potvrdite opciju na glavoj strani “Promijeni” / “Snimi”

Opcija : Slika je tipska

 • Odabirom ove opcije predlaže se da je Vaša Avatar/Cover slika, tipska slika za Vaš tip naloga (fizičko ili pravno lice)
  • Postavlja se tipska slika u polje za Avatar / Cover
  • Nista nije sačuvano iz sigurnosnih razloga, dok ne potvrdite opciju na glavoj strani “Promijeni” / “Snimi”

Sekcija Kontakt podaci- ova sekcije je predvidjena za :

 • Unos podataka iz oblasti :
  • Osnovnih podataka
  • Kontakt podataka
  • Lokacijskih podataka
  • Podataka o djelatnosti
  • Kompanijskih podataka
  • Podataka o društvenim mrežama
  • Uslugama koje nudite
  • Jezicima kojim se osoblje služi
  • Radnom vremenu
  • ….

Bitno kao napomena je, podaci koje ne unesete, neće se ni prikazivati (u formi praznih polja)

Podaci koje unesete, vidni su javno, ako ste pravno lice

Za Pravna lica :

 • Potrebno je da unesete Grupu i podgrupu djelatnosti (vaša osnovna djelatnost)
 • Za preduzeća koja imaju više djelatnosti (primjer :i hotel i restoran i rent-a-car ...) možete ih dodavati u polju "Dodatne djelatnosti"
 • Prilikom pretrage Registra, Mapper-a, Search-a, kao i u Android aplikaciju, Vaše preduzeće će se pojaviti u pretragama bilo koje djelatnosti, kako osnovne , tako i dopunskih (unesene kao "Dodatne djelatnosti")

Nakon izmjene podataka, potrebno je potvrditi izmjene opcijom “Snimi”

Sekcija Promjena lozinke- ova sekcije je predvidjena za :

 • Ako ste logovan korisnik, ovom opcijom mijenjate trenutnu lozinku