Administracija

Galerije

Sekcija GALERIJE sadrži sljedeće opcije

  • Pregled grupa albuma, brisanje albuma, mijenjanje naziva albuma, pregled fotografija u albumu
  • Dodavanje fotografija / dokumenata, brisanje i promjena sadržaja fotografija / dokumenata

Odabirom sekcije Galerije prikazuju se svi Vaši albumi (predefisane albume smo kreirali prilikom Vaše registracije)

Ako niste kreirali Vaše albume, odaberite opciju “Dodaj Album

Ovom opcijom kreirate novi album u koji kasnije možete dodavati fotgrafije (primjer za pravno lice: naziv albuma recimo: “Naši proizvodi”, a njega kasnije dodajete fotografije koje opisuju Vaše usluge, proizvodni program i sl…)

Nakon kreiranja Albuma (ili ako već imate svoje), vidjećete prikaz svih fotografija / dokumenata koje posjedujete, sa opcijama : “Pogledaj stavke”, “Promijeni naziv”, “Obriši album

Pogledaj stavke - Vas vodi do pregleda svih fotografija / dokumenta u odabranom albumu

Promijeni naziv - Vas vodi do opcije promjene naziva odabranog albuma

Obriši album - Vas vodi do opcije brisanja albuma i svih fotografija / dokumenta u tom albumu

Iz pregleda Pogledaj stavke - imate sljedeće opcije

  • Dodaj stavku
  • Promijeni
  • Obriši

Dodaj stavku: opcija Vas vodi na dodavanje fotografije / dokumenta u odabranom albumu

Promijeni: opcija kojom mijenjate sadržaj odredjene fotografije / dokumenta u odabranom albumu

Obriši: opcija kojom brišete fotografiju / dokument u odabranom albumu

Dodavanje ili promjena stavke podrazumijeva da je potrebno da unesete :

  • Naziv fotografije / dokumenta (text)
  • Fotografiju / sliku (upload)