Administracija

Povezani Profili / za kompanije

Sekcija POVEZANI PROFILI sadrži sljedeće opcije

  • Pregled grupa strana, brisanje grupe, mijenjanje naziva grupe, pregled profila u grupi
  • Dodavanje profila u grupu, brisanje i promjena grupe kojoj profil pripada

Da vidite koje su prednosti kreiranja Povezanih profila, kao i njihove mogućnosti pogledajte ovdje detaljnije

Odabirom sekcije Povezani profili prikazuju se sve Vaše grupe profila (vrsta menija)

Ako niste kreirali Vaše grupe, odaberite opciju “Dodaj Grupu

Ovom opcijom kreirate novu grupu u koju kasnije možete dodavati strane (primjer za pravno lice: naziv grupe recimo: “Bankomati” … “Prodajna mjesta” …, a njoj kasnije dodajete profile koji opisuje prethodno moraju postojati u našoj bazi podataka

Nakon kreiranja Grupe profila (ili ako već imate svoje grupe), vidjećete prikaz svih grupa koje posjedujete, sa opcijama : “Pogledaj profile”, “Promijeni naziv”, “Obriši grupu

Pogledaj profile - Vas vodi do pregleda svih profila u odabranoj grupi

Promijeni naziv - Vas vodi do opcije promjene naziva odabrane grupe

Obriši grupu - Vas vodi do opcije brisanja grupe i svih profila u toj grupi

Iz pregleda Pogledaj profile - imate sljedeće opcije

  • Dodaj profil
  • Promijeni grupu
  • Obriši iz grupe

Dodaj profil: opcija Vas vodi na dodavanje profila u odabranu grupu

Promijeni grupu: opcija kojom premještate profil iz jedne grupe u drugu

Obriši: opcija kojom brišete stranu

Dodavanje profila podrazumijeva:

  • Da unesete šifru profila
  • Da ne možete dva puta dodati isti profil u povezane