Administracija

User grupe

Sekcija User grupe sadrži sljedeće opcije:

  • Pregled grupa profila, brisanje grupe, mijenjanje naziva grupe, pregled profila u grupi
  • Promjena prava, brisanje profila iz grupe i promjena grupe kojoj profil pripada

Da vidite koje su prednosti postavljanja profila u Korisničke / User grupe, kao i njihove mogućnosti pogledajte ovdje detaljnije

Odabirom sekcije User grupe prikazuju se sve Vaše grupe profila (vrsta menija)

Prilikom registracije na servisu OkoMene, kreirane su predefinisane (ne i obavezne) korisničke grupe

Ako niste kreirali Vaše grupe profila, ili želite da dodate novu grupu, odaberite opciju “Dodaj Grupu

Nakon kreiranja Grupe (ili ako već imate svoje grupe), vidjećete prikaz svih grupa koje posjedujete, sa opcijama : “Pogledaj profile”, “Promijeni naziv”, “Obriši grupu

Pogledaj profile Vas vodi do pregleda svih profila u odabranoj grupi

Promijeni naziv - Vas vodi do opcije promjene naziva odabrane grupe

Obriši grupu - Vas vodi do opcije brisanja grupe

Iz pregleda Pogledaj profile - imate sljedeće opcije

  • Promijeni prava
  • Promijeni grupu
  • Obriši

Promijeni prava: opcija Vas vodi na mogućnost da promijetite da li profil na koji ste konektovani, ima prava da Vam pošalje recimo e-mail, sms, inbox poruku … ili ne

Promijeni grupu: opcija kojom mijenjate pripadnost odredjenog profila na koji ste konektovani, odredjenoj Vašoj korisničkoj grupi

Obriši: opcija kojom brišete odredjeni profil iz korisničke grupe, nakon toga nijeste više konektovani