Administracija

Strane

Sekcija Strane sadrži sljedeće opcije

 • Pregled grupa strana, brisanje grupe, mijenjanje naziva grupe, pregled strana u grupi
 • Dodavanje strane, brisanje i promjena sadržaja strane

Da vidite koje su prednosti kreiranja Strana, kao i njihove mogućnosti pogledajte ovdje detaljnije

Odabirom sekcije Strane prikazuju se sve Vaše grupe strana (vrsta menija)

Ako niste kreirali Vaše grupe strana, odaberite opciju “Dodaj Grupu

Ovom opcijom kreirate novu grupu u koju kasnije možete dodavati strane (primjer za pravno lice: naziv grupe recimo: “Naše usluge”, a u njoj kasnije dodajete strane koja opisuje Vaše pojedinačne usluge, proizvodni program i sl…)

Nakon kreiranja Grupe strana (ili ako već imate svoje grupe), vidjećete prikaz svih grupa koje posjedujete, sa opcijama : “Strane u grupi”, “Promijeni naziv”, “Obriši grupu

Strane u grupi- Vas vodi do pregleda svih stranica u odabranoj grupi

Promijeni naziv - Vas vodi do opcije promjene naziva odabrane grupe

Obriši grupu - Vas vodi do opcije brisanja grupe i svih stranica u toj grupi

Iz pregleda Strane u grupi- imate sljedeće opcije

 • Dodaj stavku
 • Promijeni
 • Obriši

Dodaj stavku: opcija Vas vodi na dodavanje strane u odabranoj grupi

Promijeni: opcija kojom mijenjate sadržaj odredjene strane u odabranoj grupi

Obriši: opcija kojom brišete stranu

Dodavanje ili promjena stavke podrazumijeva da je potrebno da unesete :

 • Naslov strane (text)
 • Fotografiju / sliku (upload)

Opciono, možete unijeti :

 • podnaslov posta (text)
 • kompletan sadržaj / opis/ body (html sadržaj)
 • datum objave posta (datum na koji dan želite da se vidi posta na drugim stranicama)
 • Cijene: trenutna cijena (ako ostavite prazno ili 0, cijena se neće prikazati), stara cijena (u slučaju rabata, popusta .. cijena koja se prikazuje kao prethodna cijena)

Definisanje prava i opcija

 • Ako želite da je post blokiran za komentarisanje, potvrdite opciju – “Blokiran za komentare
 • Ako želite da se post može dalje dijeliti / šerovati od strane korisnika, potvrdite opciju-“Moze se sherovati
 • Ako želite da se post takodje objavi na Vašem News Feed-u, potvrdite opciju-“Posalji kao News Feed

Prilikom unosa cijene vodite računa da cijene koje imaju decimalni zarez( npr: 20.55) unesite decimalni zarez kao tačku (.) a ne zarez (,)