Administracija

Market

Sekcija MARKET sadrži sljedeće opcije

 • Pregled OkoMene definisanih grupa marketa, pregled Vaših artikala u željenoj grupi
 • Dodavanje artikla, brisanje i promjena sadržaja artikal objava / postova

Da vidite koje su prednosti kreiranja Market postova, kao i njihove mogućnosti pogledajte ovdje detaljnije

Odabirom sekcije Market prikazuju se sve OkoMene Market grupe (vrsta menija), vidjećete prikaz svh grupa sa brojem artikala koje posjedujete u  odredjenoj grupi, sa opcijama : “Artikli u grupi”, “Dodaj artikal

Iz pregleda Artikli u grupi- imate sljedeće opcije

 • Dodaj stavku
 • Promijeni
 • Obriši
 • *- Promijeni ili obriši opcije postoje samo ako već imate unesene artikle u odredjenu grupu

Dodaj artikal: opcija Vas vodi na dodavanje artikla u odabranoj grupi

Promijeni: opcija kojom mijenjate sadržaj odredjenog artikla u odabranoj grupi

Obriši: opcija kojom brišete artikal

Dodavanje ili promjena stavke podrazumijeva da je potrebno da unesete :

 • Naziv artikla (text)
 • Fotografiju / sliku (upload)

Opciono, možete unijeti :

 • podnaslov posta (text)
 • kompletan sadržaj / opis/ body (html sadržaj)
 • datum objave posta (datum na koji dan želite da se vidi posta na drugim stranicama)
 • Cijene: trenutna cijena (ako ostavite prazno ili 0, cijena se neće prikazati), stara cijena (u slučaju rabata, popusta .. cijena koja se prikazuje kao prethodna cijena)

Definisanje prava i opcija

 • Ako želite da je post blokiran za komentarisanje, potvrdite opciju – “Blokiran za komentare
 • Ako želite da se post može dalje dijeliti / šerovati od strane korisnika, potvrdite opciju-“Moze se sherovati
 • Ako želite da se post takodje objavi na Vašem News Feed-u, potvrdite opciju-“Posalji kao News Feed

Prilikom unosa cijene vodite računa da cijene koje imaju decimalni zarez( npr: 20.55) unesite decimalni zarez kao tačku (.) a ne zarez (,)