Administracija

Events

Sekcija EVENTS sadrži sljedeće opcije

 • Pregled OkoMene definisanih grupa Dogadjaja, pregled Vaših objava u željenoj grupi
 • Dodavanje dogadjaja, brisanje i promjena sadržaja objavljenih dogadjaja / postova

Da vidite koje su prednosti kreiranja Events postova, kao i njihove mogućnosti pogledajte ovdje detaljnije

Odabirom sekcije Events prikazuju se sve OkoMene Events grupe (vrsta menija), vidjećete prikaz svh grupa sa brojem objava koje posjedujete u  odredjenoj grupi, sa opcijama : “Otvori stavke”, “Dodaj stavku

Iz pregleda Otvori stavke - imate sljedeće opcije

 • Dodaj stavku
 • Promijeni
 • Obriši
 • *- Promijeni ili obriši opcije postoje samo ako već imate unesene objave u odredjenoj grupi

Dodaj stavku: opcija Vas vodi na dodavanje objave / dogadjaja / posta … u odabranoj grupi

Promijeni: opcija kojom mijenjate sadržaj odredjenog posta u odabranoj grupi

Obriši: opcija kojom brišete post

Dodavanje ili promjena stavke podrazumijeva da je potrebno da unesete :

 • Naslov posta / dogadjaja (text)
 • Fotografiju / sliku (upload)

Opciono, možete unijeti :

 • podnaslov posta (text)
 • kompletan sadržaj / opis/ body (html sadržaj)
 • datum objave posta (datum na koji dan želite da se vidi posta na drugim stranicama)
 • Cijene: trenutna cijena (ako ostavite prazno ili 0, cijena se neće prikazati), stara cijena (u slučaju rabata, popusta .. cijena koja se prikazuje kao prethodna cijena)

Definisanje prava i opcija

 • Ako želite da je post blokiran za komentarisanje, potvrdite opciju – “Blokiran za komentare
 • Ako želite da se post može dalje dijeliti / šerovati od strane korisnika, potvrdite opciju-“Moze se sherovati
 • Ako želite da se post takodje objavi na Vašem News Feed-u, potvrdite opciju-“Posalji kao News Feed

Prilikom unosa cijene vodite računa da cijene koje imaju decimalni zarez( npr: 20.55) unesite decimalni zarez kao tačku (.) a ne zarez (,)